Ραιβοποδία

Είναι μία από τις συχνότερες συγγενείς διαταραχές, η διάγνωση των οποίων μπορεί να γίνει προγεννητικά. Πρόκειται για συγγενή διαμαρτία των κάτω άκρων, στην οποία τα πόδια του εμβρύου είναι γυρισμένα προς τα έσω. (όπως φαίνεται στις εικόνες)

Η συχνότητα της πάθησης είναι περίπου 1 στις 1000 κυήσεις και στο 50% των περιπτώσεων είναι αμφοτερόπλευρη.

Η αιτιολογία δεν είναι γνωστή (επομένως δεν ευθύνεται η μητέρα για αυτή την παραμόρφωση!!). Τις περισσότερες φορές είναι ιδιοπαθής ενώ λιγότερο συχνά μπορεί να συσχετίζεται με χρωμοσωμικές ανωμαλίες, να είναι μέρος εκδήλωσης γενετικού συνδρόμου ή να συσχετίζεται με παρατεταμένο ολιγοϋδράμνιο, νευρομυικές ανωμαλίες ή εγκεφαλική βλάβη.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ελέγχου ανατομίας του εμβρύου που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου κύησης ανιχνευθεί ραιβοποδία πραγματοποιείται λεπτομερής έλεγχος της ανατομίας του εμβρύου και εάν είναι η μοναδική ανωμαλία η παρακολούθηση δεν αλλάζει σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κύηση. Εάν ανιχνευθεί και άλλη παθολογία συστήνεται να γίνει χρωμοσωμιακός και μοριακός έλεγχος του εμβρύου.

Αυτό που πρέπει να τονιστεί και αυτός είναι κυρίως ο στόχος του συγκεκριμένου άρθρου, είναι πως η ανωμαλία αυτή έχει πολύ καλή πρόγνωση. Αυτό επιτυγχάνεται με συντηρητικές μεθόδους που ξεκινούν αμέσως μετά τη γέννηση του νεογνού (τοποθέτηση των άκρων σε γυψεπιδέσμους) και σε ποσοστό μόνο 10% απαιτείται χειρουργική επέμβαση για επιδιόρθωση της βλάβης.