Α’ Τριμήνου

To υπερηχογράφημα 1ου τριμήνου πραγματοποιείται από την 11η έως 13η εβδομάδα και 6 ημέρες. Τις περισσότερες φορές πραγματοποιείται διακοιλιακά, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις είναι επιτακτικό να γίνει και διακολπικά (για καλύτερη απεικόνιση του εξεταζόμενου εμβρύου). Πρόκειται για πολύ σημαντικό υπερηχογραφικό έλεγχο αφού εκτός από τον υπολογισμό της πιθανότητας χρωμοσωμικών ανωμαλίων (τρισωμία 21, 18 και 13) μπορεί να πραγματοποιηθεί από εκπαιδευμένους ιατρούς και λεπτομερής έλεγχος της ανατομίας του εμβρύου και να ανιχνευθούν ανωμαλίες από τα πρώιμα στάδια της εμβρυικής ζωής. Επίσης μπορεί να υπολογιστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης σοβαρής μορφής  προεκλαμψίας (πριν τις 34 βδομάδες κύησης) καθώς και υπολειπόμενης εμβρυικής ανάπτυξης πριν τις 37 βδομάδες κύησης.

Image_1
Image_2

Ο έλεγχος χρωμοσωμικών ανωμαλιών βασίζεται

  1. στην προϋπάρχουσα πιθανότητα ανωμαλίας, που σχετίζεται με την ηλικία της εγκύου και την παρουσία ή μη προηγούμενης κύησης με χρωμοσωμική ανωμαλία.
  2. στα υπερηχογραφικά ευρήματα της εξέτασης (συλλογή υγρού στον αυχένα του εμβρύου – αυχενική διαφάνεια, παρουσία ή μη υποπλαστικού ή και απουσία του ρινικού οστού, ροή του αίματος την τριγλώχινα βαλβίδα , ροή του αίματος στο φλεβώδη πόρο ή και απουσία αυτού.
  3. Στα επίπεδα των δύο ορμονών (PAPP-A και β-HCG) στο αίμα της μητέρας.

(Οι βιοφυσικοί και βιοχημικοί δείκτες διορθώνονται με βάση τα ποικίλα χαρακτηριστικά της εγκύου που περιλαμβάνουν τη φυλή, το ύψος και το βάρος της, μέθοδος σύλληψης, καπνιστικές συνήθειες και τον τόκο)

Μετά το πέρας της εξέτασης οι γονείς αφού ενημερωθούν για τα ευρήματα και την πιθανότητα ύπαρξης χρωμοσωμικής ή άλλης ανωμαλίας, αποφασίζουν εάν επιθυμούν επεμβατικό έλεγχο (λήψη χοριακής λάχνης-CVS ή αμνιοπαρακέντηση) ή μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο (NIPT). Tις περισσότερες φορές όμως τα αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά και δεν απαιτείται οποιοσδήποτε περαιτέρω έλεγχος