Ραιβοποδία

Είναι μία από τις συχνότερες συγγενείς διαταραχές, η διάγνωση των οποίων μπορεί να γίνει προγεννητικά. Πρόκειται για συγγενή διαμαρτία των κάτω άκρων, στην οποία τα πόδια του εμβρύου είναι γυρισμένα προς τα έσω. (όπως φαίνεται στις εικόνες)

Η συχνότητα της πάθησης είναι περίπου 1 στις 1000 κυήσεις και στο 50% των περιπτώσεων είναι αμφοτερόπλευρη.

Read more